Om traditionell sköldkörtelkirurgi

För många är minimalinvasiv sköldkörtelkirurgi inget alternativ. Det kan bero på att för mycket vävnad skulle behöva tas bort, risk för att ingreppet skulle bli alltför komplicerat eller att kirurgen inte gör den typen av ingrepp. I dessa fall görs en traditionell sköldkörteloperation.

Vad är det?

Den traditionella kirurgiska sköldkörtelbehandlingen görs via en 2-8 cm lång incision (snitt) i huden i nedre delen av halsen. Hud och musklar dras tillbaka så att kirurgen kommer åt sköldkörteln. Snittet görs normalt så att ärret döljs av hudvecken på halsen och blir mindre synligt.

Blodförsörjningen till sköldkörteln ”snörs av” och kirurgen tar bort hela eller delar av körteln.

Under operationen är kirurgen mycket noga med att undvika att skada de nerver som kontrollerar struphuvudet och stämbanden och som ligger precis bakom sköldkörteln. Om nerverna skadas kan man få mycket svårt att tala, svälja eller andas. För att minska risken att skada dem under ingreppet kan operatören använda sig av ett NIM®-system (NIM står för Nerve Integrity Monitoring) från Medtronic som gör det lättare att lokalisera och övervaka nerverna till struphuvudet och stämbanden.

Operatören är också noga med att lokalisera och skydda de fyra små bisköldkörtlarna som ligger intill sköldkörteln. Dessa fyra små körtlar producerar hormonet parathormon som reglerar kalciumhalten i blodet.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-13

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden