Behandlingsmöjligheter vid skolios

En tidig upptäckt av sjukdomen ökar chanserna för att ryggen skall bli bra men när det väl är bestämt att en person har skolios finns det många saker att ta hänsyn till när man diskuterar lämpliga behandlingsmetoder.

Exempel på vad din läkare kommer att ta hänsyn till för att ta beslut om en lämplig behandling för dig:

  • ryggradens ålder - växer och förändrar sig fortfarande patientens ryggrad?
  • i vilken utsträckning är ryggraden böjd, hur många grader? - hur allvarlig är avvikelsen och hur påverkar den patientens liv?
  • kurvans placering - enligt specialisterna har böjningar i övre delen av ryggraden större sannolikhet att utvecklas i rätt riktning än de som finns i mellersta eller nedersta delen.
  • utsikter till förbättringar - patienter som har stora krökningar innan puberteten har större sannolikhet för en positiv utveckling.

När dessa komplexa variabler är analyserade diskuteras de olika behandlingsalternativen. Dessa behandlingsalternativ består huvudsakligen av: observation, korsett och kirurgi.

Observation

De flesta skolioser är lindriga och behandlas vanligtvis inte. En lindrig skolios som löper liten risk att försämras kontrolleras istället genom regelbundna besök hos din läkare.

Behandling med korsett

Ortopediska dygnet-runt-korsetter används för att förhindra ytterligare deformationer på barn med ett gradomfång mellan 25-40 grader. Korsetten används under en kortare eller längre period för att förhindra att krökningen ökar under den kvarvarande tillväxten och barnet kan i stort sett leva som vanligt under den tiden. För att läkaren ska kunna veta att behandlingen är effektiv får barnet genomgå en röntgen efter några veckor.
Det finns även många olika typer av korsetter för vuxna med skolios. Men trots att det finns studier som stödjer användandet av korsetter för vuxna råder det olika meningar bland specialisterna om vilken typ av korsett som är lämpligast samt hur länge den skall användas.

Operation

Operation är en behandlingsmetod som används i första hand vid allvarliga skolioser (krökningar större än 45 grader) eller för kröningar som inte svarar på behandling med korsetter.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden