Om skolios

Skolios är inte en sjukdom i sig utan snarare en beskrivande term för en krokig ryggrad. Alla människor har små krökningar på sina ryggrader. Dessa kurvor behövs för att hjälpa den övre delen av kroppen att bibehålla en ordentlig balans och för att hålla en rät linje över bäckenet. Det är först när dessa kurvor löper i sidled eller är S-formade med två eller flera krökar som tillståndet kallas skolios.

Besvären av skolios kan vara mycket varierande. Vid lindrigare typer kan kröken rätas ut när man ligger eller sitter. Denna typ av skolios kallas funktionell och det är mycket ovanligt att den ger besvär.

I mer än 80 procent av fallen av skolios är orsakerna till tillståndet okända. I dessa fall är risken att få en mer uttalad skolios som störst i en period med snabbt tillväxt, särkilt i puberteten. Skoliosen drabbar alltså ofta unga människor som annars betraktas som helt friska.

Skolios kan också vara medfött. Exempel på medfödda orsaker är ryggradsmissbildningar, olika längd på benen, cerebral pares (CP) neuromuskulära problem (sjukdomar i muskulaturen som också påverkar bröstkorgen och lungorna) och tumörer. Har man en neurologisk skada som cerebral pares finns en stor risk att man drabbas av skolios redan som ett litet barn. Personer med spinala deformiteter i familjen löper en större risk för att utveckla skolios.

Symtom

Det finns flera olika varningstecken att hålla utkik efter om du eller någon närstående misstänks ha skolios:

 • skuldrorna är olika höga, ett skulderblad är mer framträdande än det andra
 • avståndet mellan bålen och armbågen skiljer sig på höger och vänster sida
 • när man böjer sig fram är bröstkorgen olika stor på varje sida om ryggraden
 • huvudet är inte centrerat direkt över bäckenet
 • bäckenet är snett
 • ryggsmärtor
 • andningssvårigheter

Diagnos

Ett vanligt test som ofta används vid diagnos kallas Adams forward bend test. Också på skolorna genomförs undersökningar där skolläkaren eller skolsköterskan enkelt kan använda denna metod. I det här testet bes barnet att böja sig fram 90 grader med fötterna ihop. När kroppen är böjd på detta sätt kan läkaren enkelt upptäcka asymetriska delar av bålen eller onormala böjningar på ryggraden. De bör dock påpekas att man med denna metod endast kan upptäcka eventuella problem.

För att ta reda på exakt hur svår deformationen är, vad den beror på och för att avgöra en så kallad skelettålder krävs andra undersökningsmetoder såsom till exempel ryggradsröntgen. Dessa undersökningar görs oftast av en ortoped på ett sjukhus.

Efter röntgenundersökningen mäts böjningarna med den så kallade Cobb-metoden som man anger i grader. Man kan säga att en betydelsefull kurva är större än 30-35 grader. Överstiger kurvan 45-50 grader anses avvikelsen allvarlig och det krävs ofta en mer aggressiv behandling.

Om du drabbas

Skolios drabbar 2 procent av kvinnorna och 0.5 procent av männen i vår befolkning. Om du skulle lägga märka till en eller flera av de varningstecken beskrivna under avsnittet för symtom, bör du kontakta din läkare för en undersökning. Om det är ett yngre barn som drabbas skickas barnet vidare till en barnortoped.

Vid en undersökning kan din läkare komma att ställa frågor som:

 • Vid vilken ålder ryggradsdeformiteten först upptäcktes?
 • Vem var det som först upptäckte problemet?
 • Hur såg din prenatala sjukdomshistoria ut? Fanns det några problem under graviditetsstadiet?
 • Var dina utvecklingsstadier som barn normala? Krypa, prata, gå osv.
 • Finns skolios eller något annat ryggradsproblem i familjen?
 • Upplever du några ryggsmärtor? Vanligtvis är skolios inte smärtsamt varför ytterligare tester ofta görs i sådana fall för att utesluta tumörer, diskbråck eller andra onormala tillstånd.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden