Livet efter en skoliosoperation

Personer som har genomgått en steloperation och fått Medtronics CD Horizon ® Legacy™ är oftast tillbaka till skolan eller arbetet inom 2 till 4 veckor. Och det bästa är att de ofta kan återuppta de saker de tycker om att göra inom några månader. Inom 9 eller 10 månader, har en del till och med återgått till mer ansträngande aktiviteter som gymnastik, fotboll och basket.

De flesta kan leva ett bra och normalt liv efter sin skoliosoperation. Barn i 10-12 års ålder har störst förutsättningar att blir helt bra, då kröken inte hunnit bli så stor ännu, men även äldre personer med betydligt större krökar kan få förhöjd livskvalité av de förbättringar som går att uppnå för deras del.

Det finns egentligen inga restriktioner för vilka aktiviteter man kan delta i efter en skoliosoperation. Det är mycket upp till var och en att känna sina egna begränsningar, beroende på hur stel eller rörlig man fortfarande är i ryggen.

De första 2-3 åren sker regelbundna återbesök hos den kirurg som genomfört operationen. Därefter följer också rutinkontroller på vårdcentralen under en period. Komplikationer eller byten av de inopererade instrumenten i ryggen är sällsynta.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden