Att genomgå skolioskirurgi

Om du beslutar dig för kirurgi kommer du att ha massor av frågor kring operationen. Kommer det att göra ont? Hur lång tid tar det? Hur länge kommer jag att vara på sjukhuset? Vi förstår din oro och har därför utvecklat en behandling med patienten i åtanke. 

Det är många fall av skolios som varje år är tillräckligt allvarliga för att kräva en operation. Spinal fusion är det mest använda kirurgiska ingrepp för att åtgärda allvarliga skolios.

Är det här rätt alternativ för dig?

Flera faktorer måste analyseras innan man kan fatta beslut om huruvida skolioskirurgi är rätt behandling för dig.
Mer

Kirurgi: Vad man kan förvänta sig?

Man kan använda sig av flera olika tekniker vid en skoliosoperation. Läs mer om bakre kirurgi (patienten ligger på mage) och främre kirurgi (patienten ligger på rygg).
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden