Är skolioskirurgi rätt alternativ för dig?

Om du vet att du har skolios finns det flera saker att ta hänsyn till när man diskuterar behandlingsalternativ med sin läkare:

  • Grad och omfattning av kurvan - Hur svår är din skolios och hur påverkar den din livsstil?
  • Din spinala mognad - växer och förändrar sig fortfarande din ryggrad?
  • Placeringen av din kurva - Har du en torakal (övre ryggraden) kurva, en torakolumbal (mellersta ryggraden) kurva eller en lumbal (nedre delen av ryggraden) kurva?
  • Potential för progression - Har du en kurva som sannolikt kommer att förvärras?

Det är viktigt att du diskuterar nyttan och riskerna med en skoliosoperation med din läkare. Bara du och din läkare kan besluta om skolioskirurgi är rätt alternativ för dig.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-13

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden