Om skoliosoperation

Spinal fusion, steloperation, är det vanligaste kirurgiska behandlingsalternativet vid svår skolios. För vissa patienter innebär ingreppet en frihet att slippa ifrån den korsett de har burit. Några månader efter operationen, kan du återuppta dina vardagliga aktiviteter igen.

Vad är en skoliosoperation?

En fantastisk revolution har ägt rum under de senaste decennierna för att förbättra både spinal korrigering och återhämtningen för patienter med skolios - ett tillstånd där ryggraden utvecklar en eller flera onormala kurvor.
Mer

Våra spinala system

CD Horizon ® Legacy™ spinalsystem är avsett att korrigera en onormal krökning i ryggraden.
Mer

Nytta och risker

Om korsetten har misslyckats med att räta ut den spinala krökningen kan ryggkirurgi vara ett alternativ för att stoppa missbildningen.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-24

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden