Vad är skoliosoperation?

Operation är en behandlingsmetod som används i första hand vid allvarliga skolioser (krökningar större än 45 grader) eller vid mindre skolioser som inte svarar på behandling med korsett. Det finns två huvudsakliga mål vid en skoliosoperation. Dessa är att motverka en fortsatt krökning av ryggraden och att stabilisera ryggraden.

Vid en skoliosoperation stelopereras ett antal angränsande kotor ihop med hjälp av två längsgående stag och ett antal fixationspunkter, i de aktuella kotorna. Fixationspunkterna, det vill säga de punkter där staget fästs, består av krokar och/eller skruvar som är fastsatta på kotpelaren. Mot slutet av operationen tar kirurgen bentransplantat från patientens eget höftben och lägger i operationsområdet. Transplantatet spelar en viktig roll för resultatet av steloperationen då det så småningom växer fast mellan kotorna och på så vis håller ihop dessa.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-13

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden