Hjälpmedel mot snarkning

Enkel behandling mot snarkning

Pillar-implantatet mot snarkning kräver minimalt ingrepp

Pillar-implantatet förs in i den mjuka gommen för att minska de vävnadsvibrationer som kan vara orsaken till snarkningsproblemen

Pillar® proceduren är en enkel behandling mot snarkning och mild obstruktiv sömnapné. Behandlingen går till så att Pillar-implantatet förs in i den mjuka gommen för att minska de vävnadsvibrationer som många gånger kan vara orsaken till snarkningen. Proceduren är enkel, säker och effektiv och syftar till att göra din mjuka gom styv och därmed förhindra vibrationerna att uppstå. I många fall kan den här behandlingen också hjälpa människor som lider av mild till måttlig obstruktiv sömnapné d.v.s andningspauser under sömnen. Hitintills har tusentals patienter fått möjlighet att uppleva fördelarna med denna relativt smärtfria procedur som kan utföras på en läkarmottagning under lokalbedövning på cirka 20 minuter.

Klicka här för att få mer information på engelska om denna behandling.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2013-02-01

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden