Om svår spasticitet

Spasticitet är benämningen på en handikappande rörelserubbning som uppstår på grund av skador i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och rygg- märgen. Dessa skador kan uppkomma i samband med ryggmärgs- eller hjärnskada, multipel skleros, cerebral pares eller stroke och innebär att man drabbas av svåra ryckningar, kramper och smärta.

På grund av dessa rörelsehindrande symtom har en person med spastiska besvär mycket svårt att utföra vardagliga aktiviteter och rutiner. För många personer med en medfödd hjärnskada, till exempel barn med cerebral pares är spasticitet ett av de största hindren. Ungefär 70% av alla CP-skadade barn utvecklar spasticitet i någon form.

Symtom vid svår spasticitet

Symtom vid spasticitet kan inkludera:1

  • ökad muskeltonus
  • överaktiva reflexer
  • ofrivilliga rörelser, som kan innefatta spasmer (lkraftiga och/eller ihållande ofrivilliga muskelsammandragningar) och klon (serier av snabba serier av ofrivilliga muskelsammandragningar)
  • smärta
  • minskad funktionsförmåga och försenad motorisk utveckling
  • svårigheter med skötsel och hygien
  • onormal kroppsställning
  • kontrakturer (permanent kramp i muskler och senor på grund av svår ihållande stelhet och kramp)

Reference

  1. WebMD Pain Management Health Center. Pain Management: Spasticity. Available at: www.webmd.com. Accessed August 15, 2008.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden