Operation: Vad kan man förvänta sig vid en implantation av SynchroMed pumpsystem?

När man behandlar med intratekal medicinering använder man sig av en programmerbar pump som kopplas till en liten böjbar plastslang (kateter) som levererar läkemedlet till området          kring ryggraden.

Intrathecal Drug Delivery

Detaljbild - Intratekal pumpbehandling

Den programmerbara pumpen opereras in under huden nertill i buken. I nedre delen av ryggen görs sedan ett andra snitt där ena änden av plastslangen placeras. Den andra änden av plastslangen leds sedan under huden till pumpen där dessa två delar kopplas ihop.

Pumpen startas redan under operationen men det tar ofta en till två dagar innan du märker effekt. Efter operationen får du stanna kvar på vårdavdelningen i cirka fyra till fem dagar för att du ska kunna hinna komma igång och vänja dig vid en kropp som plötsligt känns lite annorlunda mot vad den brukat. Området kring din pump och plastslang kan kännas lite obekvämt och ömt och det är inte ovanligt att läkaren ger lite smärtstillande medicin samt antibiotika för att förhindra infektioner.

När du kommer hem igen efter operationen kanske dina vardagliga aktiviteter får begränsas något de första veckorna men så fort operationssåret har läkt krävs ingen särskild omvårdnad av området kring pumpen. Det råder inte heller några restriktioner vad gäller träning efter ingreppet men du bör rådgöra med din läkare angående eventuella aktiviteter som kan skada din pump.

Efter operationen kommer du att göra regelbundna återbesök varannan till var tredje månad till din läkare för uppföljningar. Dessa återbesök är nödvändiga för påfyllningar och dosjusteringar samt kontroll av pumpens funktion. Påfyllning sker genom ett nålstick i huden där nålen går vidare in i pumpens självförslutande silikonvägg. Vid en påfyllning töms alltid pumpen först på kvarvarande medicin innan den nya dosen kan fyllas på.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2013-04-25

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden