Behandling vid allvarlig spasticitet orsakad av stroke

Det finns många olika valmöjligheter för att behandla allvarlig spasticitet, orsakad av stroke. En av dessa är ITB-behandling, dvs. ett implanterbart pumpsystem som levererar medicin baserat på ditt individuella behov. Detta system kan hjälpa dig att märkbart minska din spasticitet.1,2

För att kunna välja rätt behandling för rätt individ krävs en flerfacklig bedömning och kontinuerlig utvärdering. För att den drabbade personen skall få så bra rehabilitering som möjligt ingår därför flera kompetenser i ett så kallat behandlingsteam vid den här typen av skador. Exempel på kompetenser i ett sådant team kan vara:

  • läkare
  • sjukgymnaster
  • logopeder
  • arbetsterapeuter
  • kuratorer

Under senaste decenniet har nya behandlingsmetoder introducerats vid neurologiska skador. Bland annat så har intratekal medicinering via pump använts i ökande omfattning.

Referenser

  1. Ivanhoe CB, Francisco GE, McGuire JR, Subramanian T, Grissom SP. Intrathecal baclofen management of poststroke spastic hypertonia: implications for function and quality of life. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87(11):1509-1515
  2. Meythaler JM, Guin-Refroe S, Brunner, RC, Hadley MN. Intrathecal baclofen for spastic hypertonia from stroke. Stroke. 2001;32(9):2099-2109.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden