Om ITB-behandling

Mer än 50,000 människor har valt ITB för att behandla allvarlig spasticitet och på så sätt underlätta det dagliga livet. Den programmerbara pumpen levererar den anti-spastiska medicinen till ryggmärgen, precis där   den behövs.

Medicinering via en Medtronic-pump ska reserveras för patienter som är omottagliga för oral medicinering eller för dem som drabbas av oacceptabla biverkningar av doseringen.

Vad är ITB-behandling?

ITB-behandling är en exakt, målinriktad, beprövad behandling mot allvarlig spasticitet orsakad av stroke. Behandlingen består av en implanterad pump som levererar anti-spastisk medicin exakt till det område där den bäst behövs inuti ryggmärgen.

Mer

Nytta och risker med behandlingen

Trots att det inte finns något botmedel mot spasticitet kan ITB behandla några av de allvarliga spastiska symtomen orsakade av ryggmärgsskada.
Mer

Referenser

  1. Francisco GE, Boake C. Improvement in walking speed in poststroke spastic hemiplegia after intrathecal baclofen therapy: a preliminary study. Arch Phys Med Rehabil. 2003;84(8):1194-1199.
  2. Meythaler J, et al. Long-term continuously infused intrathecal baclofen for spastic dystonic hypertonia in traumatic brain injury: 1-year experience. ArchPhys Med Rehabil 1999; 80(1):13-19.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden