Att leva med en
implanterbar hjärtmonitor

Med en Reveal® implanterbar hjärtmonitor kan du fortsätta leva ett normalt liv. Om du får ett svimningsanfall ringer du bara din läkare och bokar tid, så att han eller hon kan ladda ner data för din hjärtrytm från monitorn, använda dem för att avgöra om svimningen berodde på en onormal hjärtrytm och sedan ta fram en lämplig behandlingsplan.

Dagligt liv med en implanterbar hjärtmonitor

Om du har en Reveal® implanterbar hjärtmonitor vet du redan att du inte behöver avstå från särskilt många av dina vanliga dagliga aktiviteter. Du kan simma, bada och motionera med hjärtmonitorn utan att riskera att den skadas. Din läkare kan eventuellt råda dig att undvika vissa aktiviteter på grund av svimningsanfallen eller tills såret efter implantationen läker.

I samband med att du fick hjärtmonitorn implanterad bör du också ha fått en patientmanual till monitorn. I manualen finns det mesta av den information du behöver om din Reveal® hjärtmonitor.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Allt som drivs med el skapar ett elektromagnetiskt fält. Hur fälten samverkar med din hjärtmonitor kallas elektromagnetisk kompatibilitet. Energifälten i vanliga omgivningsmiljöer är normalt svaga och påverkar inte din hjärtmonitor. Starka elektromagnetiska fält kan tillfälligt påverka monitorns dataregistrering.

Nedan finns några enkla riktlinjer som du ska följa för att undvika problem med dataregistreringen på grund av elektriska störningar.

Säkerhetsövervakningssystem

Det är osannolikt att övervakningssystem på flygplatser, i domstolar och på andra ställen stör dataregistreringen i din Reveal, men de kan reagera på metallkomponenter i monitorn så att larm utlöses. Du kan behöva visa upp ett identitetskort med information om monitorn för att släppas igenom säkerhetskontroller. I samband med säkerhetskontroller med metalldetektorer, till exempel på flygplatser, kan du be att personalen kontrollerar dig manuellt i stället.

Mobiltelefoner och andra trådlösa kommunikationsenheter

Exempel på utrustning för trådlös kommunikation är trådlösa telefoner, mobiltelefoner, personsökare, handdatorer, persondatorer med WiFi-funktion och enheter med blåtandsfunktion. Sådan utrustning kan påverka din Reveal och störa dataregistreringen. Du kan minimera störningar på följande sätt:

  • Håll minst 15 centimeters avstånd mellan utrustningen och den plats där hjärtmonitorn är implanterad.
  • När du använder mobiltelefon, håll den mot motsatt öra i förhållande till hjärtmonitorns plats.
  • Bär inte telefonen eller annan sändarutrustning i en ficka på samma sida som hjärtmonitorn eller i en axelväska nära monitorn. Vissa telefoner sänder ut signaler även när de inte används.

Elektroniska stöldskyddssystem

Många affärer och bibliotek har elektroniska stöldskyddssystem som man måste passera genom när man går ut. För att minska risken för att sådana system ska påverka dataregistreringen i din hjärtmonitor ska du se till att inte utsätta dig för dem någon längre tid. Gå helt enkelt igenom dem i normal takt.

Hemmiljön

Den mesta av utrustningen i hemmet påverkar inte din hjärtmonitor, exempelvis hushållsapparater, mikrovågsugnar, elartiklar för hygien och rengöring, eldrivna verktyg och hemelektronik.

Om du använder en spis med induktionshäll ska du dock se till att ha hjärtmonitorn på minst 60 centimeters avstånd från uppvärmningszonen när induktionshällen är påslagen. Vanliga plattor påverkar däremot inte hjärtmonitorns dataregistrering.

Industriutrustning

Om du arbetar med eller nära industriutrustning, till exempel svetsverktyg, kraftanläggningar, matarledningar och andra högspänningskällor, kan hjärtmonitorns dataregistrering störas.
Beskriv din arbetsmiljö för din läkare så att du kan få råd om hur du ska minimera störningen.

Medicinsk behandling och tandvårdsbehandling

Berätta alltid för vårdpersonalen att du har en implanterad hjärtmonitor. Du kan genomgå medicinska behandlingar och tandvårdsbehandlingar även om du har en Reveal. Med rätt försiktighetsåtgärder stör de flesta behandlingar inte hjärtmonitorns funktion, men vissa medicinska behandlingar kan tillfälligt påverka dess förmåga att registrera data. Inför vissa behandlingar måste din läkare ladda ner information från hjärtmonitorn i förväg, bland annat:

  • strålningsbehandling,
  • elektrokauterisering,
  • transkutan elektrisk nervstimulering (TENS),
  • magnetresonanstomografi (MRT) (Reveal har visats kunna användas utan problem i vissa MRT-miljöer under de förutsättningar som beskrivs närmare i patientmanualen till hjärtmonitorn).

Radiosändare

När det gäller enheter som sänder radiosignaler via antenn rekommenderas att du håller ett säkerhetsavstånd mellan sändarens antenn och din implanterbara hjärtmonitor.
Nedan listas några typer av radiosändare som kan påverka dataregistreringen i implanterbara hjärtmonitorer. Även det rekommenderade minsta avståndet mellan sändarens antenn och hjärtmonitorn anges:

  • Tvåvägs kommunikationsradio – minst 15 cm
  • Bärbara sändare – minst 30 cm
  • Amatörradiosändare – minst 3 meter

Resor

Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semester?
Sök i vår databas efter sjukhus i närheten av din semesterort som kan följa upp din hjärtmonitor.

Mer: Traveling with confidence

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden