Att få implanterbar hjärtmonitor

Medtronics Reveal® monitorerar kontinuerligt hjärtats aktiviteter under en lång period. Monitorn är väldigt liten och lätt att sätta in så när den väl är implanterad kan du återgå till dina dagliga aktiviteter.

Är det här rätt alternativ för dig?

Medan vissa orsaker till oförklarad svimning är ofarliga kan andra vara allvarliga. Hjärtrelaterade orsaker som onormal hjärtrytm är bland de mest allvarliga orsakerna till svimning. Det finns studier som visar att en implanterbar hjärtmonitor kan diagnostisera orsaken till oregelbundna, oförklarade svimningsanfall oftare än andra konventionella tester1.
Mer

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Att implantera en hjärtmonitor är en enkel procedur. Den lilla hjärtmonitorn (mindre än ett tuggummipaket) sätts in under huden på bröstkorgen. Under den korta tid ingreppet tar är området för implantationen lokalbedövat. Ett litet snitt görs och monitorn sätts in.
Mer

Referens

  1. Krahn A, Klein G, Yee R, et al. Randomized Assessment of Syncope Trial. Conventional diagnostic testing versus a prolonged monitoring strategy. Circulation. 2001;104:46-51.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden