Ingreppet: Vad kan
man förvänta sig?

Ingreppet

Reveal, som har storleken av en mindre cigarettändare, implanteras under huden parallellt med bröstbenet på vänster sida. Implantatet syns endast som en svag upphöjning under huden. Själva ingreppet görs under lokalbedövning och tar inte mer än 15-20 minuter. När Reveal väl är på plats programmeras den så att den spelar in ett EKG under en faktiskt svimning.

Riskerna i samband med implantationen är de samma som vid alla mindre operativa ingrepp. De kan bestå av infektion i operations- såret eller reaktioner på lokalbedövningen. Dessa risker bedöms emellertid som små.

An insertable cardiac monitor is inserted just beneath the skin in the upper chest area

Detaljbild - En implanterbar hjärtmonitor sätts in under huden på bröstkorgen.

Efter ingreppet

Till en början kan det kännas som ett visst obehag i området där Revealen sitter. Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig instruktioner om hur du ska hantera situationen efter implantationen.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden