Är en hjärtmonitor rätt alternativ för dig?

Vissa orsaker till oförklarliga svimningar är ofarliga, medan andra kan vara allvarliga. Hjärtrelaterade åkommor, bland annat onormal hjärtrytm, tillhör de mest allvarliga orsakerna till svimning.

En implanterbar hjärtmonitor övervakar hjärtats aktivitet dygnet runt, alla dagar, i upp till tre år. Din läkare kan använda informationen för att avgöra om den bakomliggande orsaken till dina oförklarliga svimningar kan vara en onormal hjärtrytm. När din läkare har fått informationen har han eller hon det underlag som behövs för att välja den mest lämpliga behandlingen.

Svara på följande frågor för att se om dina symtom är typiska för patienter som kan ha nytta av en införbar hjärtmonitor:

  • Har du haft mer än ett oförklarligt svimningsanfall?
  • Har du drabbats av oregelbundna och oförutsägbara svimningsanfall under en längre tid?
  • Har du genomgått diagnostiska tester utan att det har gått att avgöra vad svimningarna beror på?
  • Får du behandling mot svimningsanfallen, till exempel läkemedel eller livsstilsförändringar, utan att det hjälper?
  • Har du haft hjärtklappning eller andra oregelbundenheter i hjärtrytmen före eller efter svimning?
  • Finns det odiagnostiserade svimningar eller plötsligt hjärtstopp i släkten?

Om du svarar ja på någon av frågorna bör du diskutera med din läkare om du kanske behöver få remiss till en kardiolog eller elektrofysiolog. Dessa specialister kan avgöra om dina oförklarliga svimningar har att göra med onormal hjärtrytm.

Om din läkare misstänker att dina svimningar beror på en hjärtsjukdom finns det olika diagnostiska tester som kan användas för att få fram information om din hjärtfunktion, innan det går att bedöma om det är lämpligt att du får en implanterbar hjärtmonitor.

Många har nytta av att använda en implanterbar hjärtmonitor, men behandlingen kan fungera olika bra för olika personer. Din läkare kan hjälpa dig avgöra om behandlingen är lämplig för dig.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden