Om implanterbar hjärtmonitor

Om du drabbas av oregelbundna, oförklarade svimningsanfall kan din läkare ordinera en implanterbar hjärtmonitor. Denna monitor spelar in hjärtats aktivitet under en lång tid. Det betyder att nästa gång du svimmar kan din läkare läsa av information från monitorn, vilket kan hjälpa honom eller henne att avgöra om svimningen är orsakad av oregelbunden hjärtrytm.

Vad är en implanterbar hjärtmonitor?

En hjärtmonitor är en liten implanterbar apparat som kontinuerligt monitorerar hjärtrytmen och spelar in den automatiskt eller via en handburen aktivator. Hjärtmonitorn sätts in under huden på bröstkorgen genom ett enkelt ingrepp.
Mer

Vår implanterbara hjärtmonitor (ICM)

Reveal® hjärtmonitor är en liten device (mindre än ett tuggummmipaket) som sätts in under huden på bröstkorgen.
Mer: Reveal ICM
Mer: Reveal patientaktivator

Nytta och risker

Genom att titta på din hjärtrytm innan, under och efter ett svimningsanfall kan din läkare avgöra om dina oförklarade svimningsanfall är relaterade till oregelbundna hjärtslag. Andra typer av hjärtmonitorer sätts fast utanpå din kropp under 2 till 60 dagar.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2014-01-13

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden