Vad är en implanterbar hjärtmonitor, ICM?

Reveal LINQ Insertable Cardiac Monitor

Reveal implanterbar hjärtmonitor

Om du lider av upprepade svimningsanfall eller andra kortvariga symtom, som oförklarad återkommande hjärtklappning eller yrsel, finns möjlighet till långtidsövervakning av hjärtrytmen med en implanterbar hjärtmonitor, ICM (Insertable Cardiac Monitor), en så kallad Reveal. Med hjälp av denna hjärtmonitor kan din läkare få svar som kan leda till en diagnos och en effektiv behandling.

Hjärtmonitorn fungerar som en liten bandspelare som kan avlyssna hjärtats hastighet och rytm i upp till 3 år. Man skulle kunna likna bandspelaren vid ”svarta lådan” i ett flygplan, där mycket viktig information automatiskt spelas in under det faktiska svimningsanfallet. Denna information kan sedan spelas upp och analyseras vid ett senare tillfälle av din läkare.

För att kunna fånga upp och lagra en hjärtrytm, så som den var precis vid svimningstillfället, kan även en liten aktivator placeras över Revealen vid uppvaknandet. Aktivatorn kan till exempel fästas i kläderna så att den alltid är lättillgänglig. Din läkare kommer att ge dig detaljerade instruktioner om hur aktivatorn skall användas.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-06-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden