Reveal patientaktivator

Reveal Patient Assistant

Reveal patientaktivator

Den patientstyrda aktivatorn till Reveal XT är en handhållen, batteridriven enhet som är ungefär lika stor som en kortlek. Enheten är avsedd att ge din läkare bättre underlag för behandling. När aktivatorn placeras över din implanterbara hjärtmonitor, Reveal, och man trycker på en knapp, registrerar hjärtmonitorn din hjärtrytm och markerar den plats i registreringen där symtomen uppstod.

Att använda den patientstyrda aktivatorn till din Reveal

När dina symtom kommer ska du själv eller någon närstående göra följande (du får också anvisningar av din läkare):

  1. Tryck på knappen. Du hör då ett kort pipljud och ser en blinkande grön statuslampa på ovansidan av aktivatorn.
  2. Medan statuslampan blinkar ska du hålla aktivatorn mot huden eller kläderna, precis ovanpå den plats där hjärtmonitorn är implanterad.
  3. När statuslampan övergår till att lysa med fast sken eller ett långt pipljud hörs kan du ta bort aktivatorn.
  4. Titta på aktivatorn. När svarsindikatorn (√) lyser betyder det att du har registrerat en händelse i hjärtmonitorns minne.
  5. När du har använt aktivatorn kontaktar du genast din läkare och bokar ett besök så att informationen från din implanterbara hjärtmonitor kan kontrolleras.
  6. Om indikatorn för låg batterispänning tänds är det dags att byta aktivatorns batteri.

Obs: Om din aktivator har en frågeknapp uppe till vänster (gäller Reveal XT) kan du trycka på den för att visa om händelser finns registrerade i hjärtmonitorn. Din läkare talar om hur och när du ska använda knappen. I patientmanualen till Reveal XT finns detaljerade anvisningar om hur du använder aktivatorn.

Batteriets livslängd

Batteriet i den patientstyrda aktivatorn är avsett att klara hundratals användningar, men om statuslampan inte blinkar kan du fråga din läkare om batterierna i aktivatatorn behöver bytas ut.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-06-01

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden