Nytta och risker med att få en  implanterbar hjärtmonitor 

Nytta

Genom att titta på din hjärtrytm före, under och efter ett svimningsanfall kan din läkare se om dina oförklarliga svimningar kan vara hjärtrelaterade. Studier visar att en implanterbar hjärtmonitor oftare gör att det går att ställa diagnos vid oregelbundna och oförklarliga svimningsanfall än med konventionella undersökningar.1 Om det visar sig finnas en orsak som har samband med hjärtrytmen kan din läkare rekommendera behandling utifrån just den orsaken. Om hjärtrytmen kan uteslutas som orsak till svimningarna kan din läkare koncentrera sig på andra tänkbara orsaker till dina symtom.
Andra typer av monitorer fästs utanpå kroppen i 2–60 dagar, men den införbara hjärtmonitorn är avsedd för långvarig användning.
Eftersom hjärtmonitorn förs in under huden behöver du inte ha några självhäftande registreringsplattor på kroppen eller oroa dig för anslutning av kablar. Hjärtmonitorn kan användas i upp till tre år, vilket ökar chansen för att din hjärtrytm ska kunna registreras i samband med svimningar även om anfallen kommer oregelbundet.

Risker

Alla kirurgiska ingrepp medför vissa risker. Eftersom hjärtmonitorn förs in precis under huden finns det en liten risk för infektion, att monitorn flyttar sig eller att den kommer ut genom huden och/eller att man är överkänslig mot materialet i monitorn.
Risken för allvarliga biverkningar är liten. Kom ihåg att ta upp sådant du oroar dig för eller inte förstår med din läkare. Många har nytta av att använda en hjärtmonitor, men den kan fungera olika bra för olika personer. Din läkare kan hjälpa dig avgöra om hjärtmonitorn är lämplig för dig.

Reference

  1. Krahn A, Klein G, Yee R, et al. Randomized Assessment of Syncope Trial. Conventional diagnostic testing versus a prolonged monitoring strategy. Circulation. 2001;104:46-51.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden