Att leva med en implanterbar defibrillator

Allt eftersom du återhämtar dig från operationen kan du återgå till dina normala aktiviteter. Den första tiden kommer du säkert att tänka på och känna av din defibrillator men med tiden märker du av den allt mindre. 

Defibrillatorbehandlingen kan innebära att du behöver färre mediciner mot arytmierna, men i vissa fall behövs ändå dessa mediciner för att sänka hastigheten på arytmin, så den lättare kan behandlas av defibrillatorn.

De första veckorna efter implantationen

Var uppmärksam på följande:

 • Rodnad, svullnad, feber och svår smärta från såret. Det kan vara tecken på en infektion och ska alltid rapporteras till din läkare.
 • Undvik att lyfta tungt.
 • Undvik tungt fysiskt arbete med armarna över huvudet.
 • Undvik kläder som sitter åt över dosan, det kan orsaka hudirritation.
 • Vid sjuk- och tandläkarbesök: tala alltid om att du har en defibrillator. Eventuellt behöver du före vissa behandlingar få antibiotika för att förebygga infektioner.

Dagliga aktiviteter

Beroende på din underliggande sjukdom och ditt allmäntillstånd kan läkaren be dig undvika situationer där ett par sekunders medvetslöshet kan vara mycket farlig för dig själv eller andra. Det kan vara till exempel bilkörning, simning eller ensamsegling.
I övrigt kan du återgå till en helt normal livsföring:

 • Arbete
 • Resor
 • Sexualliv
 • Återuppta dina fritidsintressen

Detta är mycket viktigt för att du ska må så bra som möjligt. Tanken är ju att defibrillatorbehandlingen ska innebära en möjlighet till normal livsföring och inte vara en begränsning för dig.

Hushållsapparater och verktyg

Defibrillatorn har ett inbyggt skydd mot elektriska störningar som kommer från olika elektriska apparater. Du kan utan risk använda vanliga hushållsapparater, verktyg och kontorsmaskiner under förutsättning att de inte är skadade på något sätt.

Saker som du bör undvika

Starka elektriska fält och magnetfält kan påverka defibrillatorn och temporärt stänga av den. För att minimera risken för störningar, försök att hålla en armslängds avstånd till följande källor: 

 • magneter
 • stora högtalare
 • kraftiga elektriska maskiner inom industrin
 • el-svetsar
 • stora generatorer inom industrin

Rådgör med din läkare i tveksamma fall.

Säkerhetskontroller på flygplatser

En implanterbar defibrillator kan aktivera metalldetektorn i säkerhetskontrollen på flygplatsen. Personalen brukar då göra en kontroll med handburen metalldetektor och den kan temporärt stänga av defibrillatorn under den korta tid den förs mot dosan. Visa upp ditt patientkort och be personalen undersöka dig manuellt istället.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner innehåller en relativt stark radiosändare och det finns en möjlighet att defibrillatorn kan påverkas av denna. Du bör därför undvika att bära en påslagen mobiltelefon i bröstfickan över pulsgeneratorn eller på annat sätt hålla telefonen direkt mot pulsgeneratorn. När du talar i din mobiltelefon bör du hålla den på motsatt sida från operationsområdet och se till att avståndet mellan defibrillatorn och mobiltelefonen är minst 20 cm. Undvik att använda mobiltelefonen när du sitter i bilen.

Medicinsk utrustning

På många sjukhus finns en magnetresonanskamera (MR-kamera). Patienter med ICD ska inte genomgå MR-undersökning, på grund av att kameran sänder ut ett mycket starkt magnetfält, som kan påverka defibrillatorn. Förvissa dig alltid om att den läkare eller sjukvårdspersonal som behandlar dig vet om att du har en defibrillator inopererad.

Patientkort

Innan du skrivs hem från sjukhuset kommer du att få ett kort som talar om att du har en implanterad defibrillator. Bär med dig kortet överallt. Om du behöver uppsöka sjukhus, finns alla nödvändiga uppgifter om dig och din defibrillator på kortet. Om du inte fått något kort eller tappat bort det, kontakta din läkare som sköter dina kontroller.

Tänk på följande:

 • Följ den medicinering som läkaren föreskrivit.
 • Bär alltid ditt patientkort med dig.
 • Vid sjuk- och tandläkarbesök: tala om att du har en defibrillator.
 • Fråga din läkare eller sjuksköterska om det är något du inte förstår, eller undrar över.

Du bör ringa till sjukhuset om du:

 • får en chock av dosan; särskilt om du inte upplevt att chocken föregåtts av symtom som vid hjärtrusning
 • känner symtom som vid hjärtrusning och dessa inte går över
 • planerar att åka utomlands

Kontroller

Kontrollerna är viktiga eftersom defibrillatorns funktion då säkerställs. Under dessa kontroller undersöks ditt allmäntillstånd, om defibrillatorn har behandlat några arytmier, batterispänning med mera. Det finns också möjlighet att omprogrammera systemet om det skulle behövas. Kontrollerna, som också är ett bra tillfälle för dig att ta upp eventuella frågor som dykt upp, brukar ske en gång om året.

Byte av defibrillator

Eftersom defibrillatorn drivs av ett batteri, måste den bytas ut efter fem till tio år, beroende på hur ofta den har aktiverats. Detta ingrepp är i regel enklare och snabbare än implantationen, då man bara ansluter en ny dosa till de elektroder som redan finns på plats.

Vad din familj bör veta

Ge dig och din familj tid att anpassa er till livet med en defibrillator. Det finns idag en patientorganisation för defibrillatorbärare i Svergie. Tala med din läkare för mer information om denna.

Resor

Inför en längre resa: 

 • Ta alltid med dig ditt patientkort.
 • Visa personalen på flygplatsen ditt patientkort, så att du slipper bli undersökt med metalldetektor.
 • Om du blir borta en längre tid, fråga din läkare var närmsta sjukhus finns som har möjlighet att kontrollera din defibillator. Du kan själv hitta lämpliga sjukhus för din resa på Internet adressen: www.medtronic.com/traveling

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-03-05

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden