Om implanterbara defibrillatorer, ICD:er

Ligger du i riskzonen för ett plötsligt hjärtstopp på grund av ventrikulär takykardi? Om så är fallet kan en implanterbar defibrillator vara nödvändig för att reglera din hjärtrytm.

Vad är en ICD?

En ICD är en implanterbar device som har ungefär samma storlek som ett fickur. Den implanteras under huden, strax under nyckelbenet.
Mer

Våra implanterbara defibrillatorer

En ICD övervakar kontinuerligt ditt hjärta. Om en farlig, livshotande hjärtrusning upptäcks avger defibrillatorn en elektrisk signal för att bryta hjärtrubbningen.
Mer: Evera MRI S
Mer: Evera MRI XT
Mer: Protecta
Mer: CareLink Remote Monitoring Network
Mer: SureScan

Nytta och risker

Som vid alla medicinska procedurer finns det nytta och risker med en ICD-behandling. Prata med din läkare för att avgöra om en implanterbar defibrillator är rätt behandling för dig.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-12-08

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden