Vad är en implanterbar defibrillator?

En defibrillator är avsedd för behandling av hjärtan som slår för fort.

En defibrillator är en avancerad teknisk apparat som kan avgöra när hjärtat drabbas av en hjärtrusning. Vid en hjärtrusning avger defibrillatorn en elchock eller en mildare typ av elektrisk stimulering för att bryta rytmrubbningen. En defibrillator kan inte bota rytmrubbningar, men den skyddar mot de allvarliga konsekvenser som kan bli följden av en hjärtrusning.

Numera finns det defibrillatorer som är så små att de kan opereras in under huden på bröstkorgen på samma sätt som man gör med en pacemaker. Dessa implanterbara defibrillatorer fungerar helt automatiskt. De justeras av en läkare så att de passar till just den typ av arytmi som patienten lider av och bevakar sedan ständigt hjärtrytmen. Vanliga orsaker till att man får en defibrillator implanterad är att man har en konstaterad hjärtrusning, att man har överlevt ett hjärtstopp eller att risken för ett framtida kammarflimmer föreligger.

Defibrillatorns olika komponenter

Ett defibrillatorsystem kan indelas i tre olika komponenter, varav två är inopererade i kroppen. De två inopererade komponenterna består av en pulsgenerator och elektrodkablar som förbinder pulsgeneratorn med hjärtat. Den tredje komponenten är programmeraren (en liten dator) som behövs föra att finjustera defibrillatorns olika behandlingar.

Pulsgeneratorn består av ett batteri, en microprocessor och elektriska kretsar. I pulsgeneratorns minne lagras viktig information om eventuella arytmier och hur och när de blev behandlade. Dessa uppgifter, samt information om batteriets laddning och hur pulsgeneratorn är programmerad, kan läkaren utläsa med hjälp av programmeraren.

Elektrodkabelns spets är försedd med små gummihullingar eller med en mycket liten korkskruv för att kunna fixeras i hjärtats högra kammare respektive förmak. I de defibrillatorsystem där endast en elektrod krävs, placeras den i höger kammare. Genom elektrodkablarna leds signaler från hjärtat till pulsgeneratorn som därigenom kan uppfatta hur hjärtat arbetar. Genom elektroderna avges också elchocker vid en eventuell hjärtrusning. Även svaga stimuleringimpulser kan avges till hjärtat om det skulle gå för långsamt.

Via programmeraren kan man kommunicera med den inopererade ICD:n från utsidan, genom att på huden över operationsområdet placera en typ av radiosändare som hör till programmeraren. Med hjälp av programmeraren kan läkaren sedan utföra en rad olika funktionstester och mätningar av pulsgeneratorn och elektrodkablarna samt inhämta data från pulsgeneratorns minne.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-03-05

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden