Om tvångssyndrom

Tvångssyndrom är en typ av ångestsyndrom som kännetecknas av återkommande, oönskade tankar (tvångstankar) och/eller repetitiva handlingar (tvångshandlingar)1. Tvångssyndrom drabbar 2 procent av befolkningen, och man uppskattar att över 1 000 patienter i Västeuropa per år med svårt kroniskt tvångssyndrom, som inte svarar på någon annan behandling, skulle ha nytta av Reclaim DBS.

Definition och symtom

Tvångssyndrom är ett psykiatriskt tillstånd som kännetecknas av tvångstankar och tvångshandlingar, till exempel att tvätta händerna, ställa i ordning och kontrollera eller att be, räkna eller upprepa något ord i det tysta. Handlingarna och tankarna är irrationella, besvärande och mycket svåra att hantera. Tvångssyndrom kan vara ett svårt handikappande och livslångt tillstånd.

För de flesta är tvångssyndrom en kronisk sjukdom som kräver behandling hela livet. För vissa leder tvångssymtomen till mycket stark ångest och oro. Svåra tvångssymtom kan vara tidskrävande och påverka alla områden av ens dagliga liv, inklusive relationer och förmågan att arbeta eller studera.

Diagnos

Endast specialiserad sjukvårdspersonal kan ställa diagnosen tvångssyndrom. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms normalt utifrån en numerisk skala som ger ett poängvärde på den inverkan tvångstankar och tvångshandlingar har på patientens dagliga liv.

Referenser

  1. Obsessive-Compulsive Disorder, OCD. Available at: www.nimh.nih.gov Accessed March 9, 2009
  2. About OCD. Available at: www.ocfoundation.org/ Accessed March 9, 2009

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden