Behandlingsalternativ vid tvångssyndrom

Det finns flera olika behandlingar för tvångssyndrom: KBT (kognitiv beteendeterapi), läkemedel och kirurgisk behandling. Medtronic erbjuder tillförlitlig medicinsk teknik för patienter med svårt kroniskt tvångssyndrom som inte svarar på någon annan behandling.

KBT (kognitiv beteendeterapi)

Kognitiv beteendeterapi kan innehålla olika moment, till exempel att man låter patienten exponeras för en situation som skapar ångest och sedan förhindrar den vanemässiga reaktionen på situationen. En annan metod är att lära patienten sunda och effektiva sätt att reagera på oroande tankar.

Läkemedelsbehandling

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-preparat) kan användas för behandling av tvångssyndrom. SSRI-behandling kan lindra ångest och tvångstankar.

DBS-behandling av tvångssyndrom

För vissa patienter som lider av svårt kroniskt tvångssyndrom som är behandlingsresistent och inte har fått någon lindring efter att ha prövat minst tre olika SSRI-preparat kan Medtronics DBS-behandling Reclaim® vara ett behandlingsalternativ. Reclaim DBS-behandling mot tvångssyndrom är en anpassningsbar och reversibel behandling av tvångssyndrom som bygger på hjärnstimulering. Behandlingen ges med hjälp av en inopererad medicinteknisk anordning (stimulator) som liknar en pacemaker för hjärtat och ger elektrisk stimulering av noggrant utvalda områden i hjärnan.

Den elektriska stimuleringen av hjärnan kan minska vissa av symtomen vid tvångssyndrom. I nyligen genomförda studier kunde man visa att patienter med svårt tvångssyndrom som inte svarade tillräckligt väl på behandling med läkemedel och beteendeterapi fick lindring med DBS.

Kirurgisk behandling

Vid svårt tvångssyndrom kan kirurgiska ingrepp rekommenderas, till exempel capsulotomi, som innebär att vissa nervbanor i hjärnan skärs av.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden