Det dagliga livet med DBS-behandling

Om du följer nedanstående riktlinjer får du ut det mesta möjliga av behandlingen.

Återhämtning hemma

Efter operationen får du instruktioner av en läkare eller sjuksköterska om hur du ska sköta dig hemma. Normalt får du information om läkemedel, om läkningen efter operationen och om när du kan återgå till dina dagliga aktiviteter.

Läkning

Det tar flera veckor att återhämta sig efter ett kirurgiskt ingrepp. Under läkningen kan du känna av ett visst obehag på de ställen på huvudet där snitten gjordes vid operationen och på de ställen där neurostimulatorsystemet sitter inopererat. Kontakta din läkare om du får ovanliga symtom.

Läkemedel

Följ alltid din läkares anvisningar om hur du ska ta läkemedel.

Dagliga aktiviteter och fysisk träning

Under återhämtningen ska du följa din läkares råd om aktiviteter som innebär att du måste böja på nacken, höja armarna över axelhöjd eller anstränga dig kraftigt fysiskt, till exempel lyfta tunga föremål.

Var försiktig om du deltar i aktiviteter som kan leda till att du skadar dig eller ramlar. Plötsliga och ryckiga rörelser kan göra att elektrodkabeln eller elektrodkablarna i hjärnan rör sig. Fall kan skada delar av det implanterade Reclaim DBS-systemet. Om delar av systemet skadas kan ett kirurgiskt ingrepp krävas för att reparera eller byta ut delarna.

När ska läkare kontaktas

Kontakta din läkare om något av följande inträffar:

 • Du upplever smärta, rodnad eller svullnad längs skalpen, halsen eller bröstet på de ställen där stimuleringssystemet är implanterat.
 • Du upplever ingen lindring av symtomen trots att neurostimulatorn är påslagen.
 • Stimuleringen känns obehaglig eller gör ont (slå av neurostimulatorn innan du kontaktar läkare).
 • Du kan inte slå av (eller på) neurostimulatorn med din patientprogrammerare.
 • Dina symtom förändras på ett oväntat sätt.
 • Du får ovanliga symtom som du tror orsakas av elektromagnetisk störning (till exempel från larmsystem eller säkerhetssystem på flygplatser).
 • Du tappar bort din patientprogrammerare eller magnet.

Nyttiga tips

 • Informera alltid sjukvårdspersonal om att du har ett Reclaim DBS-system implanterat och berätta var det sitter. Om de har frågor ska de kontakta din läkare.
 • Om du får ovanliga symtom som du tror kan ha samband med din neurostimulator, kontakta din läkare.
 • Gå på alla återbesök så att du får bästa tänkbara vård.
 • När neurostimulatorn är avslagen återkommer dina symtom. Vissa symtom kommer tillbaka snabbt, andra kan dröja längre.

Förändrad symtomkontroll

Hur väl dina symtom kontrolleras kan variera över tiden.
Förändringarna kan vara att

 • symtomen inte lindras lika effektivt,
 • symtomen blir lika kraftiga som före behandlingen,
 • stimuleringen slutar ha effekt.

I många fall kan din läkare rätta till förändringarna genom att programmera om Reclaim DBS-systemet.

Eftersom din sjukdom förändras med tiden går det inte att förutsäga hur behandlingen kommer att påverka dig i framtiden: stimuleringsbehandlingen kan ge bättre eller sämre effekt på dina symtom, men det kan också hända att de håller sig på ungefär samma nivå. 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden