Få DBS-behandling mot tvångssyndrom

Hittills har över 80 000 patienter med rörelsestörningar runt om i världen behandlats med hjärnstimuleringssystem från Medtronic1.

Tack vare över 20 års samverkan med det medicinska samfundet har Medtronic kunnat flytta fram den medicinska vetenskapens gränser med sitt system för neuromodulering och utveckla nya behandlingslösningar för patienter med psykiatriska tillstånd som tvångssyndrom.

Är behandlingen lämplig för dig?

Reclaim DBS-behandling mot tvångssyndrom är CE-märkt. Behandlingen ges för närvarande på ett begränsat antal sjukhus.

Mer

Referenser

  1. Medtronic, Inc. data on file.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden