Är DBS-behandling rätt för dig?

Reclaim™ DBS-behandling passar inte för alla. Det är bara en läkare med erfarenhet av att använda DBS som kan avgöra om behandlingen passar dig. Reclaim DBS-behandling mot tvångssyndrom kan vara rätt alternativ för dig om du

 • har diagnosen tvångssyndrom och det är dokumenterat att du har lidit av sjukdomen i minst 5 år,
 • lider av tvångssyndrom som betecknas som svårt eller extremt,
 • även lider av depression och ångest,
 • har prövat behandling med minst tre selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) men inte har blivit bättre,
 • inte har hamstring som primär subklassificering,
 • har genomgått eller försökt genomgå behandling med KBT (kognitiv beteendeterapi),
 • inte har några allvarliga psykiatriska tillstånd utöver tvångssyndrom (till exempel personlighetsstörning) eller missbruksproblem,
 • uppfyller fastställda krav för implantation av ett system för djup hjärnstimulering,
 • är över 18 år,
 • inte tidigare har genomgått ett kirurgiskt ingrepp för skära av de nervbanor i hjärnan som är målet för simuleringen,
 • inte är gravid,
 • inte lider av andra neurologiska sjukdomar, till exempel demens,
 • inte har en blödningssjukdom och inte tar blodförtunnande medel,
 • inte rutinmässigt behöver genomgå magnetresonanstomografi (MRI).

Om du lider av vissa medicinska tillstånd och bär på vissa riskfaktorer kan det hända att Reclaim DBS-behandling inte är rätt alternativ för dig.

För mer information, diskutera med din psykiatriker om du kan vara en lämplig kandidat för behandling, eller kontakta ett sjukhus som erbjuder Reclaim DBS-behandling mot tvångssyndrom.

Om du är en lämplig kandidat för behandling

Även om din läkare bedömer att du är en lämplig kandidat för Reclaim DBS måste du själv besluta om du ska välja behandlingen eller inte.

Här är några förslag på hur du kan resonera och faktorer du kan väga in när du ska besluta om Reclaim DBS-behandling är rätt val för dig:

 • Se till att du känner dig nöjd med och litar på din läkare. Han eller hon ska vara hjälpsam, stödjande och redo att svara på alla dina frågor.
 • Be om information från din läkare.
 • Väg noga risker och nytta med behandlingen mot varandra.
 • Tänk igenom viktig säkerhetsinformation noga.

Innan du rådgör med din läkare, tänk igenom vad du vill veta. Förbered frågor, och var beredd på att lämna uppgifter om din sjukdomshistoria.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden