Om DBS-behandling

Alla patienter med tvångssyndrom svarar inte på behandling med läkemedel eller KBT, kognitiv beteendeterapi. Reclaim® DBS-behandling mot tvångssyndrom kan lindra symtomen hos vissa patienter med svårt kroniskt tvångssyndrom som är behandlingsresistent.

Vad är Reclaim DBS-behandling?

Reclaim DBS-behandling av tvångssyndrom ges med en inopererad neuro stimulator som liknar en pacemaker för hjärtat. Den ger noggrant reglerad elektriskt stimulering till väldefinierade områden i hjärnan som har samband med tvångssyndrom och kan därmed lindra vissa av tvångssymtomen
Mer

Nytta och risker

I likhet med andra kirurgiska ingrepp i hjärnan medför Reclaim DBS-behandling mot tvångssyndrom potentiella risker och biverkningar. Behandlingen i sig är dock icke-destruktiv (den förstör inte hjärnvävnaden), reversibel (ger inga kvarstående fysiologiska förändringar) och kan anpassas till patienten.
Mer

Frågor och svar

Här följer svar på några av de vanligaste frågorna och betänkligheterna när det gäller Reclaim DBS-behandling mot tvångssyndrom.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden