Frågor och svar om DBS-behandling

Vad är behandling med Reclaim djup hjärnstimulering (DBS) mot tvångssyndrom?

Reclaim® DBS-behandling ges med hjälp av en implanterad neurostimulator som liknar en pacemaker för hjärtat och skickar elektriska pulser till noggrant utvalda områden i hjärnan. Den elektriska stimuleringen av hjärnan kan minska vissa av symtomen vid tvångssyndrom
Mer

Vilka är de inopererade komponenterna i Reclaim DBS-systemet?

Reclaim® DBS-systemet består av följande implanterade komponenter:

  • Två elektrodkablar – det vill säga tunna, isolerade kablar med fyra elektroder i spetsen. Elektrodkablarna implanteras i hjärnan.
  • Två förlängningskablar till elektrodkablarna. Förlängningskablarna placeras under huden på huvudet och löper ner längs halsen till övre delen av bröstet.
  • Neurostimulator – neurostimulatorn är kopplad till förlängningskablarna. Den lilla förseglade neurostimulatorn liknar en pacemaker för hjärtat och innehåller ett batteri och elektroniska komponenter. Neurostimulatorn implanteras under huden på bröstet under nyckelbenet eller i bukområdet. En eller två neurostimulatorer kan användas
    Kinetra

    Kinetra Neurostimulator

    Neurostimulatorn, som ibland kallas ”hjärnpacemaker” producerar de elektriska pulser som behövs för stimuleringen. De elektriska pulserna leds genom förlängningskablarna och elektrodkablarna till målområdena i hjärnan. Pulserna kan styras trådlöst om man vill kontrollera eller ändra neurostimulatorns inställningar. 

Mer

Hur ställs stimuleringsnivån in?

Stimuleringsnivån ställs in av din läkare eller sjuksköterska med hjälp av en programmerare som kommunicerar trådlöst med neurostimulatorn. På så sätt kan stimuleringsnivån ställas in så att den passar dig utan något ingrepp i kroppen behöver göras.
Mer

Vilken är nyttan med Reclaim DBS-behandling?

Eftersom Reclaim DBS är en exakt, reversibel och anpassningsbar behandling är den ett alternativ till capsulotomi för vuxna patienter med svårt kroniskt tvångssyndrom som inte svarar på någon annan behandling.
Mer

Vilka är de potentiella riskerna med Reclaim DBS?

Riskerna i samband med Reclaim DBS-behandling är bland annat de vanliga riskerna med kirurgiska ingrepp, biverkningar av stimuleringen och komplikationer som har med stimulatorsystemet att göra.
Mer

Vilken är historien bakom djup hjärnstimulering (DBS)?

Neurologer och neurokirurger har använt elektrisk stimulering sedan 1960-talet för att lokalisera och särskilja specifika områden i hjärnan. Medtronic utvecklade hjärnstimuleringstekniken på 1980-talet i samarbete med ledande medicinska forskare. 1987 publicerade professor Alim-Louis Benabid och professor Pierre Pollak vid universitetet i Grenoble i Frankrike resultaten från den första tillämpningen av djup hjärnstimulering för behandling av rörelsestörningar vid Parkinsons sjukdom, essentiell tremor och dystoni. Sedan det första stimulatorsystemet implanterades har över 80 000 patienter med rörelsestörningar över hela världen behandlats med Medtronics DBS-system, varav 20 000 i Västeuropa. Tack vare över 20 års samverkan med det medicinska samfundet har Medtronic kunnat flytta fram den medicinska vetenskapens gränser med sitt system för neuromodulering, och i dag är Medtronic ledande inom området djup hjärnstimulering när det gäller att hitta behandlingslösningar även för patienter med andra sjukdomar, till exempel psykiatriska tillstånd.

Botar Reclaim DBS tvångssyndrom?

I dagsläget finns det inget botemedel för tvångssyndrom. Reclaim DBS kan behandla en del av symtomen vid tvångssyndrom men botar inte det underliggande sjukdomstillståndet. Om stimuleringen avbryts kommer symtomen troligen tillbaka.

Referenser

  1. Medtronic, Inc. data on file.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden