Vad är DBS-behandling mot tvångssyndrom?

Behandling med djup hjärnstimulering (DBS) mot tvångssyndrom är målinriktad på vissa väl definierade områden i hjärnan som har samband med tvångssyndrom.

Så här fungerar det

Vid DBS används en inopererad neuro stimulator som liknar en pacemaker för hjärtat och ger noggrant reglerad elektrisk stimulering. Stimuleringen verkar på noggrant utvalda strukturer i hjärnan, crus anterior av capsula interna och intilliggande ventrala striatum. Vi kallar det här området vid gränsen mellan ventrala capsula interna och ventrala striatum för VC/VS. Nervbanorna här är involverade vid psykiatriska tillstånd som tvångssyndrom och depression. Den djupa hjärnstimuleringen är alltså en behandling av symtomen på tvångssyndrom. Den är inget botemedel, och vissa symtom kan finnas kvar trots behandlingen. Om stimuleringen avbryts kommer symtomen troligen tillbaka.

Reclaim® DBS-systemet från Medtronic består av följande inopererade komponenter:

Reclaim DBS Therapy System fully implanted

Hela det implanterade Reclaim DBS-behandlingssystemet

  • Två elektrodkablar – det vill säga tunna, isolerade kablar med fyra elektroder i spetsen. Elektrodkablarna implanteras i hjärnan.
  • Två förlängningskablar till elektrodkablarna. Förlängningskablarna placeras under huden på huvudet och löper ner längs halsen till övre delen av bröstet.
  • Neurostimulator – neurostimulatorn är kopplad till förlängningskablarna. Den lilla förseglade neurostimulatorn liknar en pacemaker för hjärtat och innehåller ett batteri och elektroniska komponenter. Neurostimulatorn implanteras under huden på bröstet under nyckelbenet eller i bukområdet. En eller två neurostimulatorer kan användas.
    Kinetra

    Kinetra neurostimulator


    Neurostimulatorn, som ibland kallas ”hjärnpacemaker” producerar de elektriska pulser som behövs för stimuleringen. De elektriska pulserna leds genom förlängningskablarna och elektrodkablarna till målområdena i hjärnan. Pulserna kan styras trådlöst om man vill kontrollera eller ändra neurostimulatorns inställningar.

Den behandlande läkaren kan justera pulserna trådlöst och på så sätt reglera och ändra neurostimulatorns inställningar och anpassa dem efter patientens behandlingsbehov.

Hantera systemet

Du använder en liten handhållen patientprogrammerare för att slå på och av systemet genom att i 1–2 sekunder hålla programmeraren mot det område där neurostimulatorn är implanterad (nedanför nyckelbenet eller i bukområdet). I de flesta fall har patienten dock alltid neurostimulatorn påslagen.

Hitta rätt nivå för stimuleringen

När neurostimulatorn har aktiverats efter implantationen kan din läkare programmera den för att hitta rätt simuleringsnivå, som ger störst nytta och minst biverkningar. Läkaren använder en speciell dator för att göra icke-invasiva justeringar av neurostimulatorn. Det kan ta flera månader att hitta rätt stimuleringsnivå.

Batteriet kan bytas genom ett kirurgiskt ingrepp som inte kräver att man stannar över natten på sjukhuset. Elektrodkablar och förlängningskablar behöver normalt inte bytas.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden