Om urinretention

De flesta människor som har problem med att kontrollera blåsan tycker att det är genant att prata om det med vänner, familj och läkare. Men om du inte kan tömma blåsan, är du inte ensam.

Definition

Urinretention definieras som oförmåga att helt eller delvis tömma blåsan.1 Urinretention innebär att man antingen inte kan sätta igång blåstömningen eller inte kan tömma blåsan helt.

Symtom

Symtom på urinretention kan vara:

 • Problem med att sätta igång blåstömningen
 • Problem med att tömma blåsan helt
 • Svagt eller sipprande urinflöde
 • Litet urinläckage under dagen
 • Oförmåga att känna när blåsan är full
 • Ökat tryck i buken
 • Uteblivna urinträngningar
 • Ansträngande att pressa ut urinen ur blåsan
 • Täta blåstömningar
 • Nokturi (mer än två uppvaknanden per natt för att tömma blåsan) 

Orsaker

Det finns två huvudtyper av urinretention: med respektive utan avflödeshinder. Om det finns ett avflödeshinder (t.ex. njurstenar) kan urinen inte flöda fritt genom urinvägarna. Urinretention utan avflödeshinder kan vara försvagad blåsmuskulatur eller nervskada som påverkar signalerna mellan hjärnan och blåsan. Om nerverna inte fungerar som de ska, kanske inte hjärnan får budskapet att blåsan är full.

Några av de vanligaste orsakerna till urinretention utan avflödeshinder är:

 • Stroke
 • Vaginal förlossning
 • Bäckenskada
 • Nedsatt muskel- eller nervfunktion på grund av läkemedel eller anestesi
 • Olycka som skadat hjärnan eller ryggmärgen

Urinretention med avflödeshinder kan bero på:

 • Cancer
 • Njur- eller blåsstenar
 • Förstorad prostata (BPH) hos män

Diagnos

Prata med din läkare om dina symtom och hur de påverkar din vardag. Läkaren ställer diagnos på basis av dina symtom.

Referens
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) Reference Collection
 

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-12-05

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden