Behandlingsmöjligheter vid urinretention

Det finns flera behandlingsalternativ för urinretention och urinblåsebesvär, som t.ex Medtronics InterStim-behandling. InterStim har använts för att behandla mer än 100.000 människor runt om i världen sedan 1994. Om ditt liv har påverkats negativt av urinblåsebesvär och andra metoder har fungerat dåligt eller orsakat oacceptabla biverkningar kan du tala med din läkare om InterStim.

Livsstilsförändringar

Vissa människor kan minska symtomen av urinretention genom enkla livsstilsförändringar såsom:

  • Att använda s.k. dubbeltömnings-teknik, där man väntar en kort stund efter blåstömningen och försöker igen.
  • Att undvika att blåsan överfylls med hjälp av biofeedback som hjälper dig känna av när det är dags att gå på toaletten.
  • Blås- och bäckenmuskelsövningar för att förbättra effektiviteten hos de nerver och muskler som tömmer blåsan.

Mediciner

Din läkare kan skriva ut mediciner som lindrar symtomen. Det finns olika läkemedel som används för urinretentionsbesvär: vissa påverkar musklerna som kontrollerar urinering, andra minskar orsakerna till förträngningen.

Sakral neuromodulering

Din läkare kan rekommendera sakral neuromodulering (InterStim) om man upptäcker att konservativ behandling inte hjälper. Denna behandling som är reversibel utgörs av en liten neurostimulator som implanteras i kroppen. Neurostimulatorn sänder milda elektriska pulser till de sakrala nerverna för att lindra symtomen.

Kateterisering

En kateter är en flexibel slang som sätts in i blåsan för att tömma den. Om din urinretention är lindrig kan din läkare visa dig hur du använder en kateter för att tillfälligt mildra besvären. I allvarligare fall kommer din läkare behöva sätta in en permanent kateter för att tömma blåsan.

RF terapi

Om du är man över 50 år med lindrig godartad prostataförstoring (benign prostatic hyperplasia eller BPH) och inga användbara medicinska behandlingar finns, kan din läkare rekommendera Prostiva ® RF Therapy. Denna minimalt invasiv behandling använder en låg radiofrekvensenergi genom två nålar som införes i prostatakörteln för att förstöra en del av prostatavävnaden.

Permanent kirurgiska ingrepp

Hos män med svår godartad prostataförstoring (BPH), kan symtomen lindras genom kirurgisk volyms minskning av prostatan. Om urinröret kläms av prostatan kan ett ingrepp hjälpa till att vidga den och förbättra dina symtom.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-11-17

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden