Hitta rätt mottagning!

Här hittar du närmaste sjukhus som erbjuder InterStim™- och/eller Enterra®-behandling

Klicka på den markerade staden för att få kontaktuppgifter till din närmaste mottagning för behandling av:

  • avföringsinkontinens/förstoppning, - InterStim™
  • urininkontinens/retention - InterStim™
  • fördröjd magsäckstömning/gastopares - Enterra®

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-06-05

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden