Leva med InterStim™-behandling

När din InterStim-nervstimulator har implanterats och snitten har läkts kan du återgå till dina vanliga aktiviteter. Patienter som har fått en nervstimulator har kunnat göra sådant som de tidigare inte kunde, till exempel äta ute, ta långa promenader, gå på bio och resa.

Dagligt liv

Efter det kirurgiska ingreppet när nervstimulatorn implanteras kan du uppleva ett visst obehag. Men snart kan du återgå till dina vanliga aktiviteter och börja njuta av friheten från blås- och/eller tarmsymtom. Det är viktigt att du fortsätter vara medveten om vad som händer med stimulatorn och symtomen och håller kontakten med din läkare med eventuella frågor och funderingar.

Efter det kortvariga och minimalt invasiva kirurgiska ingreppet får du en handburen patientprogrammerare och ett identitetskort. Normalt använder du inte patientprogrammeraren, men den ger dig möjlighet att justera stimuleringsnivån och att slå PÅ och AV din InterStim-nervstimulator.

Medicinska förfaranden och medicinsk utrustning

Du bör alltid bära InterStim-identitetskortet på dig och visa det för sjukvårdspersonal innan du genomgår tester eller behandlingar. De flesta förfaranden och utrustningar påverkas inte av din nervstimulator. Men viss utrustning, till exempel MRI-utrustning, bildskärmar och diatermiutrustning, kräver försiktighet.

Stöldskyddsanordningar

Du bör också informera säkerhetspersonal på flygplatser om din nervstimulator för att undvika problem med flygplatsernas säkerhetssystem. Säkerhetssystem på flygplatser och stöldskyddsdetektorer i affärer och på banker kan göra att nervstimulatorn slås AV eller PÅ. Om detta händer behöver du inte oroa dig. Stimulatorinställningarna ändras inte. Använd bara din patientprogrammerare för att slå PÅ nervstimulatorn igen. Om du vet att du kommer att behöva gå igenom en stöldskyddsanordning bör du först stänga av nervstimulatorn och sedan slå på den igen när du har passerat anordningen.

Byte av stimulator

Efter ett antal år börjar nervstimulatorns batteri ta slut, vilket gör att den elektriska stimuleringen förändras och blir mindre effektiv. Dina symtom kan då komma tillbaka, men detta är normalt och inget du behöver oroa dig för. Rådgör med din läkare så snart du känner att stimuleringen förändras (minskad, ökad eller annorlunda intensitet). Din läkare kommer då att kontrollera batteriet och kan besluta att nervstimulatorn ska bytas ut. Din patientprogrammerare kommer också att varna dig när nervstimulatorns batteri börjar bli dåligt.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-11-03

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden