Operation: Vad man kan förvänta sig vid implantering av en nervstimulator?

Sjukvårdspersonalen kommer att förklara för dig vad som händer när InterStim™-nervstimulatorn implanteras och vad du kan förvänta dig före och efter det kirurgiska ingreppet. De kan också svara på eventuella frågor.

Före ingreppet

Olika personer kan få olika instruktioner av sin läkare. Det är viktigt att du noga följer alla instruktioner din läkare ger dig.

Under ingreppet

Implanteringen av InterStim-systemet kräver ett kortvarigt kirurgiskt ingrepp (ca en timme) i en operationssal.

  • Eventuellt behöver du bara lokalbedövning, vilket innebär att du är vaken under ingreppet, eller så bestämmer din läkare att du ska få narkos.
  • Ett litet snitt görs i övre delen av skinkorna och läkaren sätter in nervstimulatorn under huden.
  • Ett litet snitt görs också i nedre delen av ryggen, där en elektrod för långtidsbruk sätts in intill sakralnerverna. Nervstimulatorn skickar svaga elektriska pulser genom den tunna elektrodledningen till sakralnerverna.

Efter ingreppet

Efter ingreppet programmerar din läkare nervstimulatorn så att den ger samma stimulering som under testperioden. Du får instruktioner om hur du använder patientprogrammeraren så att du själv kan justera inställningarna.

Under en kort period efter det kirurgiska ingreppet kan du behöva vara extra försiktig. Diskutera med din läkare vad som är mest lämpligt för dig. Du kommer att kunna öka din aktivitetsnivå gradvis tills du är tillbaka i din vanliga livsstil.

Till en början kan det hända att du är medveten om nervstimulatorn och de elektriska pulserna, men snart kommer du inte att känna av systemet alls.

När systemet har opererats in behöver du göra ett eller två återbesök hos din läkare för efterkontroll.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden