Nytta och risker med InterStim™-behandling

Om du har prövat andra behandlingar mot dina blås- eller tarmbesvär utan framgång eller om du har drabbats av oacceptabla läkemedelsbiverkningar, kan sakral neuromodulering med InterStim hjälpa dig komma till rätta med dina besvär.

Nytta

Sakral neuromodulering (kallas även sakralnervsstimulering) är reversibel (ger inga permanenta effekter) och kan avbrytas när som helst. De som har prövat InterStim-behandling mot urinretention har rapporterat:

 • ökad livskvalitet1-5
 • fullständig frihet från eller en dramatisk minskning av inkontinensepisoderna1-5
 • frihet från oro för läckage 5

De som har prövat InterStim-behandling mot förstoppning har berättat om:

 • en väsentlig ökning av antalet tarmtömningar per vecka 6
 • frihet från magsmärtor 6
 • ökad livskvalitet 7

De som har prövat InterStim-behandling mot överaktiv blåsa har berättat om:

 • avsevärt färre inkontinensepisoder per vecka – många blev helt fria från inkontinens 8
 • betydligt färre toalettbesök per dag 9
 • ökad livskvalitet10

De som har prövat InterStim-behandling mot urinretention har berättat omt:

 • ökad mängd urin vid varje toalettbesök11
 • inget behov av kateter11
 • ökad livskvalitet12

Under överinseende av din läkare kan du pröva på InterStim utan att binda dig för en längre behandling. Vid testningen placeras en tunn ledning under huden i nedre delen av ryggen. Ledningen ansluts till en liten extern teststimulator, som du bär i ett bälte. Teststimulatorn skickar svaga elektriska pulser genom den tunna ledningen till sakralnerverna. Pulserna gör att blåsan och/eller tarmarna fungerar som de ska. Under testet, som vanligen tar flera dagar, kan du leva som vanligt men bör vara lite försiktigare.

Risker

I likhet med alla medicinska behandlingar kan sakral neuromodulering ge biverkningar hos vissa av dem som behandlas, bland annat 2,13:

 • smärta där anordningen implanteras
 • elektroderna ändrar läge i kroppen
 • infektion eller irritation i huden
 • tekniska problem
 • oönskade förändringar av tarm- eller blåsfunktionen
 • domning där nervstimulatorn sitter
 • oönskad stimulering eller oönskade känselintryck

Mycket få har drabbats av dessa biverkningar 2,13 och i de allra flesta fall har biverkningarna försvunnit spontant. Det är således viktigt att du berättar för din läkare hur du har upplevt behandlingen.

Referenser

 1. Muñoz-Duyos A, Navarro-Luna A, Brosa M, et al. Clinical and cost effectiveness of sacral nerve stimulation for fecal incontinence. Br J Surg 2008; 95: 1037-1043.
 2. Fraser C, Glazener C, Grant, A et al. Systematic review of the efficacy and safety of sacral nerve stimulation for fecal incontinence. Aberdeen: Review Body for Interventional Procedures; 2004. Commissioned by the National Institute for Clinical Excellence.
 3. Tjandra JJ, Chan MK, Yeh CH, Murray-Green C. Sacral nerve stimulation is more effective than optimal medical therapy for severe fecal incontinence: a randomized, controlled study. Dis Colon Rectum 2008; 51: 494-502.
 4. Melenhorst J, Koch SM, Uludag O, et al. Sacral neuromodulation in patients with fecal incontinence: results of the first 100 permanent implantations. Colorectal Dis 2007; 9: 725-730.
 5. Uludag O, Koch SM, van Gemert WG, et al. Sacral neuromodulation in patients with fecal incontinence: a single-center study. Dis Colon Rectum 2004; 47: 1350-7.
 6. Ganio E, Masin A, Ratto C, et al. on behalf of the GINS group. Sacral nerve modulation for chronic outlet constipation. 7th Int Meeting Coloproctology, Saint Vincent 2002, http://www.colorep.it/Rivista%20CEC/sacral_nerve_modulation_for_chro.htm
 7. Holzer B, Rosen HR, Novi G, et al. Sacral nerve stimulation in patients with severe constipation. Dis Colon Rectum 2008; 51: 524-529.
 8. Schmidt RA, Jonas U, Oleson KA, Janknegt RA, Hassouna MM, Siegel SW, Muñoz-Duyos A, Navarro-Luna A, Brosa M, et al. Sacral nerve stimulation for treatment of refractory urinary urge incontinence. J Urol 1999; 162: 352-357.
 9. Hassouna MM, Siegel SW, Nyeholt AA, Elhilali MM, van Kerrebroeck PE, Das AK, et al. Sacral neuromodulation in the treatment of urgency-frequency symptoms: a multicenter study on efficacy and safety. J Urol 2000; 163: 1849-1854.
 10. Cappellano F, Bertapelle P, Spinelli M, Catanzaro F, Carone R, Zanollo A, et al. for the Italian Group of Sacral Neuromodulation (GINS). Quality of life assessment in patients who undergo sacral neuromodulation implantation for urge incontinence: an additional tool for evaluating outcome. J Urol 2001; 166: 2277-2280.
 11. Jonas U, Fowler CJ, Chancellor MB, Elhilali MM, Fall M, Gajewski JB, et al. Efficacy of sacral nerve stimulation for urinary retention: results 18 months after implantation. J Urol 2001; 165: 15-19.
 12. Das AK, Carlson AM, Hull M, US MDT-103 Study Group. Improvement in depression and health-related quality of life after sacral nerve stimulation therapy for treatment of voiding dysfunction. Urology 2004; 64: 62-68.
 13. Van Voskuilen AC, Ooerlemans DJ, Weil EH, de Bie RA, van Kerrebroeck PE. Long term results of neuromodulation by sacral nerve stimulation for lower urinary tract symptoms: a retrospective single center study. Eur Urol 2006; 49: 366-372.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden