Information till sjukvårdspersonal

Medtronic vet vilket engagemang som ligger bakom ert arbete att få patienter att må bättre. Vi delar detta engagemang genom vår passion att förse sjukvården med livslånga lösningar för kroniska sjukdomstillstånd.

Våra produkter sträcker sig från diagnostisk utrustning till behandlingar som hanterar långtidssjukdomar där annan medicinsk behandling har misslyckats. Välj ett specialistområde till vänster för att se variationen av Medtronics produkter, teknologier och behandlingar, som finns tillgängliga för att hjälpa dina patienter att återfå en bättre livskvalitet.

VIKTIG INFORMATION

Vissa länkar på vänster sida tar dig till www.medtronic.com. Webbsidan är avsedd för boende i USA. Den kan innehålla information om produkter som inte finns tillgängliga i det land där du bor, eller information som inte är relevant för personer boende inom EU. Om du har några specifika frågor angående Medtronics produkter eller den information som är publicerad på www.medtronic.com, kontakta Medtronic i Sverige.

Uppdaterad: 2015-06-16

Section Navigation

Additional information

Eureka

Kontakta oss

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Diabetes Produktsupport
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 20
Medtronic
Medtronic
Sweden